Aplicacions

Des del mòbil o des de qualsevol ordinador, sense tenir accés a la intranet,
disposeu de les següents aplicacions web pel personal de l'ajuntament

iphone Image

Zimbra

Enviar correu electrònic

Jorani

Gestió d'absencies

eNotum

Notificacions electròniques

Suport

Centre de suport a l'usuari mitjançat tiquets

Proposo

Propostes de despesa